A może jednak Wydział IV?!

Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej prowadzi studia na poziomie I i II stopnia na dwóch kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oraz muzyka kościelna.

Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, w zależności od wybranego zakresu, studenci przygotowywani są do przyszłej pracy zawodowej wymagającej specjalistycznych kwalifikacji – nauczyciela muzyki w szkolnictwie ogólnokształcącym, nauczyciela w szkolnictwie muzycznym I stopnia, chórmistrza, animatora kultury oraz muzyka kościelnego. Nabyte w ramach studiów wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalają absolwentom podejmować pracę w zawodach ściśle związanych z prowadzonym kierunkiem, ale także zapewniają wszechstronność umożliwiającą znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia niemal w każdej instytucji i sferze życia muzycznego.

Jednym z nadrzędnych założeń koncepcji kształcenia na tym kierunku jest rozwijanie indywidualnych predyspozycji studentów, ukierunkowane na wykształcenie niezależnych artystów i pedagogów, potrafiących realizować własne koncepcje artystyczne i pedagogiczne. Fundamentem takiego założenia jest organizacja kształcenia z wykorzystaniem relacji mistrz-uczeń, sprzyjająca pielęgnowaniu i rozwijaniu zdolności, wrażliwości i kreatywności studenta.

Kierunek muzyka kościelna przygotowuje do pełnienia funkcji profesjonalnego muzyka kościelnego w kościele rzymskokatolickim. Szeroki zakres oferowanych przedmiotów rozwija wiedzę i umiejętności niezbędne do wypełniania różnorakich zadań w przyszłej pracy. Należą do nich m.in.: akompaniament liturgiczny, improwizacja organowa, wykonawstwo literatury organowej, dyrygowanie, chorał gregoriański czy śpiew liturgiczny. Absolwent kierunku muzyka kościelna może podjąć obowiązki w najważniejszych ośrodkach kościelnych, pełniąc funkcję organisty, kantora, dyrygenta, animatora życia kulturalnego – muzyka, który w danej społeczności parafialnej dbać będzie o wysoki poziom kultury muzycznej przez profesjonalne wykonywanie muzyki liturgicznej, organizowanie i wykonywanie koncertów organowych, chóralnych i kameralnych. Wykwalifikowana kadra wykładowców zapewnia wysoki poziom kształcenia, a zdobyta wiedza uzupełniana jest w ramach organizowanych przez Katedrę Muzyki Kościelnej sympozjów i warsztatów prowadzonych przez wykładowców z różnych ośrodków polskich i zagranicznych. Liczne wydarzenia o charakterze artystycznym, organizowane przez wspomnianą Katedrę na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska, a także praktyki w kościołach, dają możliwość zdobywania doświadczenia koncertowego i liturgicznego.