+48 71 310 05 12 info@amkl.edu.pl

dr hab. Gracjan Szymczak

Urodził się w 1986 roku we Wrocławiu. Ukończył wrocławską Akademię Muzyczną w klasach: prof. Grzegorza Kurzyńskiego (fortepian), prof. Lidii Grzanki-Urbaniak (wiolonczela) oraz prof. Marka Pijarowskiego (dyrygentura) otrzymując dyplom z wyróżnieniem w każdej specjalności. W 2012 roku uzyskał stopień doktora, a w 2019 – stopień doktora habilitowanego sztuk muzycznych. Jest laureatem ponad 40. krajowych i międzynarodowych konkursów pianistycznych. Otrzymał m.in.: Nagrodę Specjalną dla pianisty wyróżniającego się muzykalnością na XV Międzynarodowym Konkursie im. Fryderyka Chopina w Warszawie (2005); Grand Prix na XIII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Miłosza Magina (Paryż 2009) oraz III Nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim (Canberra, Australia 2011).

Jest także laureatem kilkudziesięciu ogólnopolskich festiwali muzycznych. Wielokrotnie otrzymał stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Stypendium Prezydenta Wrocławia oraz Stypendium Fundacji Piotra Klera. Nagrywał dla Polskiego Radia oraz TVP. Posiada w swoim dorobku artystycznym 6 solowych płyt CD. Prowadzi ożywioną działalność koncertową – występował w wielu miastach Polski oraz w Niemczech, Szkocji, Norwegii, Czechach, Austrii, Francji, Włoszech, Turcji, Szwecji, Chinach oraz Australii.

W roku 2012 rozpoczął pracę na swojej macierzystej uczelni, na której od 2015 roku zatrudniony jest na stanowisku adiunkta, a od 2020 pełni funkcję prodziekana Wydziału Instrumentalnego. Jako pedagog często zapraszany jest do prowadzenia kursów pianistycznych, a także do zasiadania w jury w konkursach pianistycznych. W 2019 roku został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.