+48 71 310 05 12 info@amkl.edu.pl

dr hab. Małgorzata Podzielny

Adiunkt na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu; absolwentka Wydziału Edukacji Muzycznej (w klasie dyrygowania prof. Marii Oraczewskiej-Skorek) oraz Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii w specjalności teoria muzyki tejże uczelni. Ukończyła również Podyplomowe Studia Chórmistrzostwa w Bydgoszczy. We wszystkich specjalnościach uzyskała dyplomy z wyróżnieniem. Była stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jest dyrygentem i kierownikiem artystycznym Chóru „Con Brio” w Szkole Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu (od 2002 roku) i Zespołu Wokalnego „Rondo” (od 2006 roku) oraz dyrygentem i dyrektorem artystycznym Chóru Chłopięcego Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu (od 2009 roku). 

W 2010 roku uzyskała stopień doktora sztuki, a w 2020 roku stopień doktora habilitowanego. W Akademii Muzycznej prowadzi klasę dyrygowania oraz metodykę prowadzenia zespołów dziecięcych z emisją głosu. Jest systematycznie zapraszana na warsztaty i seminaria poświęcone pracy z chórami dziecięcymi i młodzieżowymi. W 2014 roku ukazała się jej książka pt. Kształtowanie postawy artystycznej młodego chórzysty, wydana przez Akademię Muzyczną we Wrocławiu.

Wielokrotnie zdobywała nagrody dla najlepszego dyrygenta podczas konkursów chóralnych. Za osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne otrzymała 35 nagród indywidualnych, m.in. odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Nagrodę II stopnia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jak również Brązowy Krzyż Zasługi. Jej zespoły są laureatami ponad 70 różnych konkursów ogólnopolskich oraz międzynarodowych, podczas których otrzymały w sumie 110 nagród.