+48 71 310 05 12 info@amkl.edu.pl

dr hab. Tomasz Kienik

Jest teoretykiem muzyki, ukończył z wyróżnieniem studia w zakresie: teorii muzyki (1999, promotor prof. Andrzej Tuchowski) i kompozycji (2000) w klasie prof. Zygmunta Herembeszty w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Stopień doktora w zakresie nauk o sztuce (muzykologia) uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim w 2008 roku, a doktora habilitowanego sztuki (kompozycja i teoria muzyki) w roku 2019.  Jest również absolwentem Studiów Podyplomowych w zakresie Muzyki Filmowej, Komputerowej i Twórczości Multimedialnej w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

W latach 2000-2012 był asystentem i adiunktem w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego, w latach 2010-2012 pełnił funkcję wicedyrektora tego Instytutu. Brał udział w licznych konferencjach naukowych (Canterbury, Lucca, Brno, Hannover, Wrocław, Poznań, Warszawa, Szczecin, Łódź,  Gdańsk, inne), publikował szereg artykułów naukowych m.in. na temat polskiej muzyki współczesnej XX i XXI wieku. Autorska monografia książkowa Sonorystyka Kazimierza Serockiego będącą rozwinięciem rozprawy doktorskiej została wydana w 2016 roku. Najnowszą jego publikacją jest obszerna monografia Magnificatod biblijnego tekstu do polskiej kompozycji muzycznej XX i XXI wieku.

Głównym nurtem działalności Tomasza Kienika jest teoria muzyki, w tym refleksja analityczna nad muzyką XX i XXI wieku, muzyka religijna i kościelna, metodyka nauczania i dydaktyka muzyczna. Tomasz Kienik jest również czynnym nauczycielem dyplomowanym uczącym przedmiotów ogólnomuzycznych w średnim szkolnictwie muzycznym i kierownikiem sekcji teorii w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu.

Poza uprawianiem teorii muzyki, w dorobku kompozytorskim posiada muzykę autonomiczną, ilustracyjną i użytkową; jest także laureatem konkursów kompozytorskich (w latach dziewięćdziesiątych) im. Tadeusza Bairda (Warszawa) i Andrzeja Panufnika (Kraków). 

Obecnie jest zatrudniony na stanowisku adiunkta na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Członek Katedry Teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej i Pracowni Kształcenia Słuchu, koordynator praktyk pedagogicznych dla studentów tego Wydziału (Studium Pedagogiczne).  W Akademii Muzycznej prowadzi zajęcia z: historii teorii muzyki, wstępu do teorii muzyki, historii muzyki  XVIII-XXI wieku, kształcenia słuchu z partyturą orkiestrową, metodyki nauczania harmonii i zasad muzyki, oraz prace licencjackie i magisterskie z zakresu teorii muzyki.