+48 71 310 05 12 info@amkl.edu.pl

dr hab. Zbigniew Łuc

Urodził się 11 kwietnia 1963 roku we Wrocławiu. W 1976 roku ukończył wrocławskie Społeczne Ognisko Muzyczne, a w 1982 roku  Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II st. im. Karola Szymanowskiego, gdzie w latach 1976-1978 kształcił się w klasie akordeonu pod kierunkiem Waldemara Ogrodniczaka, a  w latach 1978-1982 pod kierunkiem Ireneusza Wróbla. W latach 1982-1986 odbył studia magisterskie w specjalności gra na akordeonie w Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie Ireneusza Wróbla. W 2002 roku Rada Wydziału Instrumentalnego im. Karola Szymanowskiego w Katowicach nadała mu kwalifikacje I stopnia sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka. W 2002 roku otrzymał stanowisko adiunkta w AMKL we Wrocławiu. W 2000 roku Zbigniew Łuc ukończył podyplomowe studia  w zakresie zarządzania placówkami oświatowymi i kulturalnymi, a od 1998 roku jest członkiem Wrocławskiego Kwintetu Akordeonowego.

W latach 1996 i 1998 prowadził wykłady z metodyki nauczania gry na akordeonie w ramach Kursy Pedagogicznego organizowanego przez Akademię Muzyczną we Wrocławiu. W 2002 roku prowadził Ogólnopolskie Otwarte Konsultacje Metodyczne organizowane w Częstochowie. Brał również udział  w charakterze wykładowcy w VI Międzynarodowym Kursie Mistrzowskim w Schloss Zell an der Pramm w Austrii.

Prowadzi aktywną działalność koncertową jako solista i kameralista, występując w kraju i za granicą. W Polsce koncertował  m. in. w: Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu, w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, w Sali Koncertowej Radia Wrocław, w Operze Wrocławskiej, w salach koncertowych w Teatrze Polskim we Wrocławiu, w Kłodzkim Ośrodku Kultury, w Świdnicy i Jaworze, na X Dniach Kultury Szwedzkiej na Dolnym Śląsku, w Ostrzeszowie na Światowym Dniu Opieki Paliatywnej,  w Jeleniej Górze – Sobieszowie na Festiwalu Kameralistyki ,,Musica-Viva”,  na Zamku Książęcym w Oleśnicy, a także w salach wrocławskich szkół muzycznych i uczelni wyższych. Za granicą koncertował m.in. w: Niemczech na Festiwalu MUSIKHERBST WESTMÜNSTERLAND (2002), a także w duecie akordeon i skrzypce z towarzyszeniem Orkiestry Kameralnej w Austrii (2007).

Zbigniew Łuc pracuje jako nauczyciel gry na akordeonie w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu od 1983 roku, a także w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego od 1986 roku (od 2002 roku na stanowisku adiunkta). Jego wychowankowie są laureatami krajowych i międzynarodowych konkursów akordeonowych – solistycznych i kameralnych, takich jak: Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy w Klingenthal (Niemcy) – Piotr Dziubek s. nagroda III (1991); Międzynarodowy Konkurs w Castelfidardo (Włochy) – P. Dziubek s.n III (1992); Międzynarodowy Festiwal ,, Baltica-Harmonika” w Sankt Petersburgu (Rosja) – P. Dziubek s.n. I (1993); Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy w Wilnie – Rafał Łuc s.n. II (2002); Międzynarodowy Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Reinach (Szwajcaria) – R. Łuc s.n. I (2003); Międzynarodowy Konkurs Muzyki Akordeonowej w Bratysławie (Słowacja) – R. Łuc s.n. I (2004), a także konkursy ogólnopolskie i konkursy ogólnopolskie o charakterze międzynarodowym: Ogólnopolskie Konkursy Akordeonowe: Piotr Rangno (Białystok) s.n. III (1989), R. Łuc (Chełm) (2001), P. Dziubek  (Katowice) s.n. IV (1993); Mławski Festiwal Muzyki Akordeonowej ,,Od solisty do Orkiestry”: Michał Moc k. wyróżnienie, Magdalena Czajkowska-flet (1999); Międzynarodowy Festiwal Muzyki Akordeonowej w Przemyślu: Damian Daniewski s.n. I (1995), Janusz Przeniczka s.n. II (1995), Sławomir Jabłoński s.n. II (1995), Tomasz Samek s.n. II (1999),  M. Moc k. (M.Czajkowska, flet ) n. I (1999), R. Łuc s.n. III (2004),  R. Łuc s.n. I (2005); Międzynarodowe Spotkania Akordeonowe w Sanoku : M. Moc s.n. III (2000); Konkurs Muzyki XX wieku dla młodych wykonawców : M. Moc s. dyplom Laureata (Warszawa 2001) w kategorii studenci Akademii Muzycznych; Prezentacjach Muzyki Akordeonowej ,,Harmonia Viva” Wrocław CK Zamek w Leśnicy: R. Łuc s.n. I (2001), s.n. I (2004) R.Łuc k. I (skrzypce P. Jasiurkowski) (2005), S. Jabłoński s.n. I (2001), Dominik Maciążek s.n III (2007), s.n. II (2008); Ogólnopolskie Przesłuchania Uczniów Klas Akordeonu Szkół Muzycznych II stopnia: R. Łuc s.n. III (2004).

Uczniowie kształceni pod kierunkiem Zbigniewa Łuca byli stypendystami Ministra Kultury, Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, Stypendystami Samorządu Miasta Wrocławia, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz laureatami stypendiów „ zDolny Śląsk”, przyznawanych przez Kapitułę Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień Fundacji Edukacji Międzynarodowej.

W latach 1998-2004 Zbigniew Łuc pełnił funkcję wicedyrektora ds. muzycznych OSM I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu, a od 2004 roku jest Dyrektorem OSM I i II st., kierownika Praktyk Pedagogicznych na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej we Wrocławiu, wiceprzewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Muzycznej na kadencję 2008-2012 roku, członka Senatu Akademii Muzycznej w latach 2002-2005, 2005-2008 oraz 2008-2012, prezesa Stowarzyszenia Pomocy Szkole na rzecz Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu, konsultanta akordeonu Szkolnictwa Artystycznego przy Ministerstwie Kultury oraz ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Za swoją działalność artystyczną, pedagogiczną i społeczną Zbigniew Łuc był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany, m.in.: Srebrnym Krzyżem Zasługi (2000 oraz 2006), Nagrodami Indywidualnymi Dyrektora CEA I i II stopnia (2000 i 2004), Nagrodami Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (1989, 1994, 2002, 2004, 2008), Nagrodami Dyrektora OSM I i II st. im. Karola Szymanowskiego (od 1987 do 2004), Dyplomem Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie za wybitne osiągnięcia szkoły i wyróżniające wykonanie przez uczniów programu obowiązkowego na Ogólnopolskich Przesłuchaniach Szkół Muzycznych I i II st. w roku szkolnym 2007/2008.