+48 71 310 05 12 info@amkl.edu.pl

dr Krystian Skubała

Perkusista, kompozytor, dyrygent, pedagog. Laureat kilkudziesięciu konkursów wykonawczych oraz kompozytorskich o randze międzynarodowej i krajowej. Laureat: I miejsce w duecie z akordeonistą Bartoszem Połomskim w Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Kameralnych (Jawor, 2017), I Miejsce w I Ogólnopolskim Konkursie Perkusyjnym im. Jerzego Zgodzińskiego – kategoria: kotły (Poznań, 2015), I Miejsce ex aequo w I Ogólnopolskim Konkursie Perkusyjnym im. Jerzego Zgodzińskiego – kategoria: wibrafon (Poznań, 2015), I Miejsce w Międzynarodowym Konkursie Perkusyjnym Giornate della Percussione – Italy Percussion Competition for Vibraphone (Fermo, 2011), III Miejsce w Międzynarodowym Konkursie Perkusyjnym Giornate della Percussione – Italy Percussion Competition for Timpani (Fermo, 2011), II miejsce ex aequo w konkursie o stypendium fundacji „YAMAHA“ (Poznań, 2013). Stypendysta: Programu Stypendialnego SPS – Stypendium Doktoranckie im. Jerzego Grotowskiego (2016-2017), Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego (2013), programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska” (2012) oraz stypendiów Prezydenta Miasta Wrocławia, Prezydenta Miasta Szczecina, Towarzystwa Przyjaciół Szczecina.

Jako solista koncertował w kraju i za granicą, na jego występach obecni byli m.in.: Prezydent RP, Premier RP, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przedstawiciel Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach. Uczestniczył w międzynarodowych kursach mistrzowskich oraz warsztatach perkusyjnych, gdzie pogłębiał swoją wiedzę pod kierunkiem wybitnych pedagogów-perkusistów. Absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie perkusji prof. Jacka Woty (dyplom z wyróżnieniem, 2015), ukończył też studia doktoranckie (2020) i uzyskał stopień doktora sztuki (2020). Od roku 2013 jest nauczycielem gry na instrumentach perkusyjnych w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im Karola Szymanowskiego we Wrocławiu. Od 2016 roku zatrudniony został jako wykładowca w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (na zasadach współpracy).

Aktualna działalność kompozytorska przyniosła artyście liczne prawykonania jego utworów na terenie kraju jak i poza jego granicami (m. in.: USA, Czechy, Niemcy, Słowacja, Rosja, Estonia, Włochy, Chiny, Tajwan, Japonia). Trzon twórczości kompozytorskiej artysty stanowią utwory przeznaczone na instrumentarium perkusyjne. Działalność kompozytorska Krystiana Skubały obejmuje również utwory o charakterze dydaktycznym (m.in.: zamówienia Centrum Edukacji Artystycznej | utwory: „Sirius”, „Regulus”, „The Source of Everything”).