+48 71 310 05 12 info@amkl.edu.pl

dr Paweł Miczka

Urodził się w Katowicach w rodzinie z muzycznymi tradycjami. Po zakończeniu podstawowej edukacji w Polsce rozpoczął studia w Hochschule für Musik und Theater w Lipsku, w klasie prof. Rolanda Baldiniego. Pod jego wpływem zaczął interesować się historyczną praktyką wykonawczą, co zaowocowało podjęciem nauki na kierunku  skrzypiec barokowych w klasie prof. Susanne Scholz. Po zakończeniu kształcenia w Niemczech, postanowił doskonalić swoje umiejętności w Królewskim Konserwatorium w Hadze, w klasie prof. Enrico Gattiego.

W roku 2020 uzyskał stopień doktora sztuki w dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne. Tematem pracy doktorskiej napisanej pod kierunkiem dr hab. Arkadiusza Kubicy była wiedeńska muzyka kameralna okresu klasycznego w aspekcie historycznych praktyk wykonawczych.

Ważną rolę w działalności artystycznej Pawła zajmuje sztuka improwizacji. Te zainteresowania dały również początek utworzonemu wraz z grupą studentów haskiego Konserwatorium, zespołowi Mitomani, z którym to zespołem został laureatem na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Żydowskiej IJMF w Amsterdamie oraz Festiwalu Polskiego Radia Nowa Tradycja.

Współpracował z zespołami takimi jak Collegium 1704, Lautten Compagney, Musica Florea, Le Concert d’Apollon, Silva Rerum Arte, Hof Musici, famd.pl czy Orkiestra Historyczna.

Jako koncertmistrz prowadził zespoły Märkisch Barock, Altberg Ensemble, Concerto Foscari, Zespół Muzyki Dawnej Filharmonii Lubelskiej, Michaelis Consort oraz Aris&Aulis Berlin.

Jest prezesem Fundacji Konsek Kultury promującej szeroko pojętą kulturę muzyczną oraz kierownikiem katowickiego lokalu muzycznego Scena za szybą.

Publikował artykuły na łamach czasopism takich jak Ruch Muzyczny czy Meakultura.