+48 71 310 05 12 info@amkl.edu.pl

DYRYGENTURA CHÓRALNA

Kierunek – Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

1. Dyrygentura chóralnastudia stacjonarne I stopnia (3-letnie)

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej zakresu dyrygentura chóralna otrzymuje dyplom z tytułem zawodowym licencjata i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia i studia podyplomowe. Posiada wiedzę i umiejętności praktyczne artysty muzyka w zakresie chóralnej działalności dyrygenckiej pozwalające na:

 • prowadzenie chórów i zespołów wokalnych różnego typu w amatorskim ruchu muzycznym,
 • wykonywanie repertuaru chóralnego a cappella różnych epok, gatunków i form muzycznych, 
 • aktywną działalność koncertową w instytucjach kultury,
 • działalność upowszechniającą sztukę muzyczną w szeroko rozumianym środowisku społecznym,
 • pracę dydaktyczną w szkolnictwie artystycznym I stopnia (pod warunkiem uzyskania kwalifikacji pedagogicznych, zgodnych z wymaganiami określonymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uzyskiwanych przez równoległe kształcenie  w Studium Pedagogicznym).

Ponadto dzięki systemowi przedmiotów fakultatywnych absolwent uzyskać może inne kompetencje, zgodnie z jego zainteresowaniami.

Perspektywy zawodowe:
Ukończenie studiów I stopnia na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej w zakresie dyrygentura chóralna uprawnia m. in. do podjęcia pracy w instytucjach kultury i szkolnictwie muzycznym I stopnia i prowadzenia zajęć zgodnie  z obowiązującymi rozporządzeniami MNiSW oraz MKiDN.

2. Dyrygentura chóralna – studia stacjonarne II stopnia (2-letnie)

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów II stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej zakresu dyrygentura chóralna otrzymuje dyplom z tytułem zawodowym magistra sztuki i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia w szkole doktorskiej i studia podyplomowe. Posiada wiedzę i umiejętności praktyczne artysty muzyka  w zakresie szeroko pojętej chóralnej działalności dyrygenckiej pozwalające na:

 • prowadzenie amatorskich oraz zawodowych chórów i zespołów wokalnych,
 • prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej w szkołach wyższych i  instytucjach kształcenia nauczycieli prowadzących kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • wykonywanie repertuaru chóralnego różnych epok, gatunków i form muzycznych, zarówno a cappella, jak i wokalno-instrumentalnych,
 • indywidualną i oryginalną interpretację dzieła muzycznego,
 • działalność koncertową w instytucjach kultury i mediach,
 • działalność w zakresie organizowania i promocji festiwali, konkursów i imprez muzycznych,
 • pracę dydaktyczną w szkolnictwie artystycznym I i II stopnia (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych, zgodnych z wymaganiami określonymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uzyskiwanych przez równoległe kształcenie  w Studium Pedagogicznym).

Ponadto dzięki systemowi przedmiotów fakultatywnych absolwent uzyskać może inne kompetencje, zgodnie z jego zainteresowaniami.

Perspektywy zawodowe:
Ukończenie studiów II stopnia na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej w zakresie dyrygentura chóralna uprawnia m. in. do podjęcia pracy w instytucjach kultury i szkolnictwie muzycznym I i II stopnia i prowadzenia zajęć zgodnie  z obowiązującymi rozporządzeniami MNiSW oraz MKiDN.

Pytania dotyczące rekrutacji proszę kierować do:
Działu Nauczania i Spraw Studenckich
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Budynek B, pok. 001
poniedziałek, wtorek – godz. 7.00-15.00
czwartek, piątek – godz. 7.00-15.00
kontakt: info@amkl.edu.pl
lub +48 71 310 05 00