Dzień otwarty Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii 2021

DZIEŃ OTWARTY (online)

13:00-13:30
Inauguracja Dnia Otwartego

spotkanie z JM Rektorem AMKL, prof. dr hab. Krystianem Kiełbem, Dziekanem Wydziału, prof. dr hab. Alanem Urbankiem, Prodziekanem Wydziału, dr. Adamem Porębskim, Kierownikiem Pracowni Kształcenia Słuchu i Wyobraźni Muzycznej – dr. hab. Michałem Mocem

13:30-14:00
spotkanie z Kierownikami Katedr i Zakładu
prof. Grażyna Pstrokońska-Nawratil – Kierownik Katedry Kompozycji
prof. dr hab. Marek Pijarowski – Kierownik Katedry Dyrygentury
prof. dr hab. Anna Granat-Janki – Kierownik Katedry Teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej
dr hab. Paweł Cylulko – Kierownik Zakładu Muzykoterapii

14:00-15:00
indywidualne konsultacje z Pedagogami (kompozycja, dyrygentura) wg przydziału

15:00-16:00
spotkania z przedstawicielami Kół Naukowych
Koło Naukowo-Artystyczne Kompozycji i Teorii Muzyki
Koła Artystyczno-Naukowe Dyrygentury
Studenckie Koło Naukowe Muzykoterapii

Przykładowe zadania z Kształcenia słuchu i Harmonii dostępne będą online dla zarejestrowanych kandydatów.

Aby wziąć udział w Dniu Otwartym wypełni krótki formularz: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl2QIZEZwNwYP7DMODWJyguDKFHMmXq6jDQNIfJk7exXwOEg/viewform?usp=sf_link

Na maila, który podasz w powyższym formularzu wysłane zostaną linki do spotkań.

Nie odkładaj zgłoszenia na ostatnią chwilę – prosimy, abyś zgłosił się do nas do 15 kwietnia 🙂

Do zobaczenia!