+48 71 310 05 12 info@amkl.edu.pl

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej

EDUKACJA MUZYCZNA Z PROWADZENIEM ZESPOŁÓW
ANIMACJA I EDUKACJA MUZYCZNA
DYRYGENTURA CHÓRALNA
EDUKACJA MUZYCZNA Z PROWADZENIEM ZESPOŁÓW I NAUCZANIEM PRZEDMIOTÓW
OGÓLNOMUZYCZNYCH W SZKOŁACH MUZYCZNYCH I STOPNIA

ANIMACJA KULTURY Z EDUKACJĄ MUZYCZNĄ I PRODUKCJĄ WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH

Pytania dotyczące rekrutacji proszę kierować do:
Działu Nauczania i Spraw Studenckich
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Budynek B, pok. 001
poniedziałek, wtorek – godz. 7.00-15.00
czwartek, piątek – godz. 7.00-15.00
kontakt: info@amkl.edu.pl
lub +48 71 310 05 00