+48 71 310 05 12 info@amkl.edu.pl

EDUKACJA MUZYCZNA Z PROWADZENIEM ZESPOŁÓW I NAUCZANIEM PRZEDMIOTÓW OGÓLNOMUZYCZNYCH W SZKOŁACH MUZYCZNYCH I STOPNIA

Kierunek – Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Edukacja muzyczna z prowadzeniem zespołów i nauczaniem przedmiotów ogólnomuzycznych w szkołach muzycznych I stopnia – studia stacjonarne II stopnia (2-letnie)

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów II stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej zakresu edukacja muzyczna z prowadzeniem zespołów i nauczaniem przedmiotów ogólnomuzycznych w szkołach muzycznych I stopnia otrzymuje dyplom  z tytułem zawodowym magistra sztuki i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia  w szkole doktorskiej i studia podyplomowe. Posiada pełny zakres wiedzy teoretycznej  i umiejętności praktyczne do prowadzenia:

  • zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji artystycznej na poziomie szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
  • działalności naukowej i dydaktycznej w szkołach wyższych i  instytucjach kształcenia nauczycieli prowadzących kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,
  • zajęć dydaktycznych w szkolnictwie muzycznym I stopnia (kształcenie słuchu, audycje muzyczne),
  • chórów, zespołów wokalnych i różnorodnych zespołów muzycznych w szkolnictwie ogólnym i muzycznym I i II stopnia oraz w amatorskim ruchu muzycznym,
  • działalności muzycznej w instytucjach kultury i mediach.

Perspektywy zawodowe:
Ukończenie studiów II stopnia na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej w zakresie edukacja muzyczna z prowadzeniem zespołów i nauczaniem przedmiotów ogólnomuzycznych w szkołach muzycznych I stopnia uprawnia (pod warunkiem uzyskania odpowiednich kwalifikacji na studiach I stopnia), do podjęcia pracy w szkolnictwie ogólnym podstawowym i ponadpodstawowym, instytucjach kształcenia nauczycieli prowadzących kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oraz instytucjach kultury, mediach i szkolnictwie muzycznym I i II stopnia  i prowadzenia zajęć zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami MNiSW oraz MKiDN.  

Pytania dotyczące rekrutacji proszę kierować do:
Działu Nauczania i Spraw Studenckich
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Budynek B, pok. 001
poniedziałek, wtorek – godz. 7.00-15.00
czwartek, piątek – godz. 7.00-15.00
kontakt: info@amkl.edu.pl
lub +48 71 310 05 00