Egzaminy wstępne na studia w AMKL w trybie zdalnym

Informujemy, że egzaminy wstępne na kierunki: kompozycja i teoria muzyki, dyrygentura, instrumentalistyka oraz jazz i muzyka estradowa przeprowadzone zostaną w trybie zdalnym. Egzaminy na pozostałe kierunki będą się odbywać w siedzibie uczelni. #BrzmiDobrze


Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 27/2021 JM Rektora egzaminy wstępne na kierunki:

kompozycja i teoria muzyki, profil ogólnoakademicki:
– zakres: kompozycja, studia I stopnia, stacjonarne,
– zakres: kompozycja, studia II stopnia, stacjonarne,
– zakres: teoria muzyki, studia I stopnia, stacjonarne, niestacjonarne,
– zakres: teoria muzyki, studia II stopnia, stacjonarne,
– zakres: muzykoterapia, studia I stopnia, stacjonarne,
– zakres: muzykoterapia, studia II stopnia, stacjonarne;

dyrygentura, profil ogólnoakademicki:
– studia I oraz II stopnia, stacjonarne;

 instrumentalistyka, profil ogólnoakademicki:
– wszystkie zakresy, studia I stopnia, stacjonarne, niestacjonarne oraz English Division,
– wszystkie zakresy, studia II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne oraz English Division;

 jazz i muzyka estradowa, profil ogólnoakademicki:
– wszystkie zakresy, studia I stopnia, stacjonarne, niestacjonarne oraz English Division,
– wszystkie zakresy, studia II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne oraz English Division

przeprowadzone będą przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w trybie zdalnym).

Egzaminy na pozostałe kierunki: wokalistyka, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oraz muzyka kościelna będą się odbywać w siedzibie uczelni.

Pytania dotyczące rekrutacji proszę kierować do:
Działu Nauczania i Spraw Studenckich
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Budynek B, pok. 001
poniedziałek, wtorek – godz. 7.00-15.00
czwartek, piątek – godz. 7.00-15.00
kontakt: info@amkl.edu.pl
lub +48 71 310 05 00