+48 71 310 05 12 info@amkl.edu.pl

Egzaminy

HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
ORAZ SKŁADY KOMISJI EGZAMINACYJNYCH na rok akademicki 2022/2023

Wydział I – Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii

Wydział II – Wydział Instrumentalny

Wydział III – Wydział Wokalny

Wydział IV – Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej


Terminy egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2022/2023:

Terminy egzaminów wstępnych na studia podyplomowe w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2022/2023:

Terminy składania dokumentów (szczegółowe informacje znajdują się w zarządzeniu nr 4/2022):

Pytania dotyczące rekrutacji należy kierować do:
Działu Nauczania i Spraw Studenckich
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Budynek A, pok. 011
poniedziałek, wtorek – godz. 7.00–15.00
czwartek, piątek – godz. 7.00–15.00

lub

Wydział Kompozycji, Dyrygentury,Teorii Muzyki i Muzykoterapii
tel.: 71 310 06 70
e-mail: mariola.kalinowska@amkl.edu.pl

Wydział Instrumentalny
tel.: 71 310 05 14 oraz tel.: 71 310 05 16
e-mail: anna.stelmach@amkl.edu.pl lub anna.gonerska@amkl.edu.p
l

Wydział Wokalny
tel.: 71 310 05 15
e-mail: katarzyna.schmidt@amkl.edu.pl

Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej
tel.: 71 310 05 12
e-mail: agnieszka.jakubiak@amkl.edu.pl

English Division
tel.: 71 310 06 70
e-mail: englishdivision@amkl.edu.pl

Studia podyplomowe
Na wydziale właściwym dla wybranego kierunku studiów podyplomowych