+48 71 310 05 00 info@amkl.edu.pl

Fortepian

1. Jazz i muzyka estradowa – studia stacjonarne I stopnia (3-letnie)


SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Jazz i muzyka estradowa otrzymuje dyplom z tytułem zawodowym licencjata w wybranym zakresie i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia i studia podyplomowe. Posiada wiedzę i umiejętności praktyczne artysty muzyka oraz kwalifikacje w szczególności do:

 • prowadzenia działalności muzyka instrumentalisty: solisty, członka zespołów wykonawczych
 • prowadzenia działalności upowszechniającej muzykę jazzową w instytucjach kultury,
 • animacji kultury muzycznej w społeczeństwie,
 • pracy dydaktycznej w szkolnictwie artystycznym (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych, zgodnych z wymaganiami określonymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uzyskiwanych przez równoległe kształcenie w Studium Pedagogicznym).

Ponadto dzięki systemowi przedmiotów fakultatywnych absolwent uzyskać może inne kompetencje, zgodnie z jego zainteresowaniami.

2. Jazz i muzyka estradowa – studia stacjonarne II stopnia (2-letnie)
 

       Profile:

 • instrumentalny
 • aranżacyjny


​SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów II stopnia na kierunku jazz i muzyka estradowa otrzymuje dyplom z tytułem zawodowym magistra sztuki w wybranym zakresie i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia III stopnia i studia podyplomowe. Posiada wiedzę i umiejętności praktyczne artysty muzyka oraz pełny zakres kwalifikacji, w szczególności do:

 • prowadzenia działalności muzyka instrumentalisty: solisty, członka zespołów wykonawczych
 • tworzenia i realizacji własnych koncepcji artystycznych na bazie wiedzy i umiejętności praktycznych,
 • prowadzenia działalności upowszechniającej muzykę jazzową w instytucjach kultury,
 • animacji kultury muzycznej w społeczeństwie,
 • pracy dydaktycznej w szkolnictwie artystycznym (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych, zgodnych z wymaganiami określonymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uzyskiwanych przez równoległe kształcenie w Studium Pedagogicznym).

Ponadto dzięki systemowi przedmiotów fakultatywnych absolwent uzyskać może inne kompetencje, zgodnie z jego zainteresowaniami.

3. Jazz i muzyka estradowa – studia niestacjonarne I stopnia (3-letnie)

Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym w zakresach jak na studiach stacjonarnych. Studia trwają sześć semestrów, a zajęcia odbywają się co dwa tygodnie (sobota, niedziela).


SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów I stopnia na kierunku jazz i muzyka estradowaotrzymuje dyplom z tytułem zawodowym licencjata w wybranym zakresie i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia i studia podyplomowe. Posiada wiedzę i umiejętności praktyczne artysty muzyka oraz kwalifikacje w szczególności do:

 • prowadzenia działalności muzyka instrumentalisty: solisty, członka zespołów wykonawczych,
 • prowadzenia działalności upowszechniającej muzykę jazzową w instytucjach kultury,
 • animacji kultury muzycznej w społeczeństwie,
 • pracy dydaktycznej w szkolnictwie artystycznym (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych, zgodnych z wymaganiami określonymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uzyskiwanych przez równoległe kształcenie w Studium Pedagogicznym).

Ponadto dzięki systemowi przedmiotów fakultatywnych absolwent uzyskać może inne kompetencje, zgodnie z jego zainteresowaniami.

4. Jazz i muzyka estradowa – studia niestacjonarne II stopnia (2-letnie)

Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym w zakresach jak na studiach stacjonarnych. Studia trwają cztery semestry, a zajęcia odbywają się co dwa tygodnie (sobota, niedziela).


SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów II stopnia na kierunku jazz i muzyka estradowa otrzymuje dyplom z tytułem zawodowym magistra sztuki w wybranym zakresie i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia III stopnia i studia podyplomowe. Posiada wiedzę i umiejętności praktyczne artysty muzyka oraz pełny zakres kwalifikacji, w szczególności do:

 • prowadzenia działalności muzyka instrumentalisty: solisty, członka zespołów wykonawczych
 • tworzenia i realizacji własnych koncepcji artystycznych na bazie wiedzy i umiejętności praktycznych,
 • prowadzenia działalności upowszechniającej muzykę jazzową w instytucjach kultury,
 • animacji kultury muzycznej w społeczeństwie,
 • pracy dydaktycznej w szkolnictwie artystycznym (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych, zgodnych z wymaganiami określonymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uzyskiwanych przez równoległe kształcenie w Studium Pedagogicznym).

5. Jazz i muzyka estradowa – studia stacjonarne I stopnia (3-letnie) ENGLISH DIVISION

Są to studia płatne, prowadzone w trybie stacjonarnym w wybranych zakresach. Studia trwają sześć semestrów, a zajęcia prowadzone są w języku angielskim.


SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów I stopnia na kierunku jazz i muzyka estradowa otrzymuje dyplom z tytułem zawodowym licencjata w wybranym zakresie i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia i studia podyplomowe. Posiada wiedzę i umiejętności praktyczne artysty muzyka oraz kwalifikacje w szczególności do:

 • prowadzenia działalności muzyka instrumentalisty: solisty, członka zespołów wykonawczych
 • prowadzenia działalności upowszechniającej muzykę jazzową w instytucjach kultury,
 • animacji kultury muzycznej w społeczeństwie,
 • pracy dydaktycznej w szkolnictwie artystycznym (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych, zgodnych z wymaganiami określonymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uzyskiwanych przez równoległe kształcenie w Studium Pedagogicznym).

Ponadto dzięki systemowi przedmiotów fakultatywnych absolwent uzyskać może inne kompetencje, zgodnie z jego zainteresowaniami.

6. Jazz i muzyka estradowa – studia stacjonarne II stopnia (2-letnie) ENGLISH DIVISION

Są to studia płatne, prowadzone w trybie stacjonarnym w wybranych zakresach. Studia trwają cztery semestry, a zajęcia odbywają się w języku angielskim.

Profile:

 • instrumentalny
 • aranżacyjny


SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów II stopnia na kierunku jazz i muzyka estradowa otrzymuje dyplom z tytułem zawodowym magistra sztuki w wybranym zakresie i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia III stopnia i studia podyplomowe. Posiada wiedzę i umiejętności praktyczne artysty muzyka oraz pełny zakres kwalifikacji, w szczególności do:

 • prowadzenia działalności muzyka instrumentalisty: solisty, członka zespołów wykonawczych
 • tworzenia i realizacji własnych koncepcji artystycznych na bazie wiedzy i umiejętności praktycznych,
 • prowadzenia działalności upowszechniającej muzykę jazzową w instytucjach kultury,
 • animacji kultury muzycznej w społeczeństwie,
 • pracy dydaktycznej w szkolnictwie artystycznym (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych, zgodnych z wymaganiami określonymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uzyskiwanych przez równoległe kształcenie w Studium Pedagogicznym).

Ponadto dzięki systemowi przedmiotów fakultatywnych absolwent uzyskać może inne kompetencje, zgodnie z jego zainteresowaniami.

Pytania dotyczące rekrutacji proszę kierować do:
Działu Nauczania i Spraw Studenckich
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Budynek B, pok. 001
poniedziałek, wtorek – godz. 7.00-15.00
czwartek, piątek – godz. 7.00-15.00
kontakt: info@amkl.edu.pl
lub +48 71 310 05 00