HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH (Wydział I)

Wydział I – Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii

HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
ORAZ SKŁADY KOMISJI EGZAMINACYJNYCH na rok akademicki 2022/2023