HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH (WYDZIAŁ II)

Wydział II – Wydział Instrumentalny

HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
ORAZ SKŁADY KOMISJI EGZAMINACYJNYCH na rok akademicki 2022/2023