HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH (WYDZIAŁ IV)

Wydział IV – Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej

HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
ORAZ SKŁADY KOMISJI EGZAMINACYJNYCH na rok akademicki 2022/2023

LISTA KANDYDATÓW