+48 71 310 05 12 info@amkl.edu.pl

Kampus

Kampus Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu usytuowany jest w centrum miasta, przy placu Jana Pawła II nr 2 (dawniej pl. 1 Maja), skąd kilkuminutowy spacer tętniącymi życiem ulicami wiedzie na wrocławski Rynek – jeden z największych i najpiękniejszych w Europie Środkowej.

Pełniący w tym krajobrazie ważną rolę gmach główny Akademii Muzycznej, to budynek pochodzący z przełomu XIX i XX wieku. Jest to dawny pałac, w latach powojennych pełniący funkcję bursy szkół artystycznych. Na początku lat dziewięćdziesiątych minionego stulecia, po uzyskaniu przez Akademię prawa własności tegoż obiektu, został on odrestaurowany z myślą o stworzeniu w nim warunków pracy dla nowoczesnej uczelni muzycznej. Aby sprostać takiemu założeniu, dobudowano najwyższą kondygnację, co zwiększyło wydatnie powierzchnię budynku.

Rejon położenia kampusu to miejsce od stuleci istotne dla Wrocławia. Świadczą o tym cenne odkrycia archeologiczne, które pozwoliły odsłonić w sąsiedztwie Akademii m.in. fragmenty osadnictwa średniowiecznego i dawne fortyfikacje miejskie. Również w czasach nam bliższych powstawały w tej strefie interesujące budowle, wznoszone przez niemieckich mistrzów budownictwa. Ozdobą placu, dobrze widoczną z okien gmachu głównego Akademii, są dwie grupy alegorycznych rzeźb zatytułowane Walka i Zwycięstwo, dzieło Ernsta Segera z początku XX stulecia, a także efektowna fontanna. Obiekty te podlegają szczególnej opiece miejskiego konserwatora zabytków, bowiem zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 roku tereny placu uznano za Pomnik Historii „Wrocław – zespół historycznego centrum”.

Pytania dotyczące rekrutacji należy kierować do:
Działu Nauczania i Spraw Studenckich
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Budynek A, pok. 011
poniedziałek, wtorek – godz. 7.00–15.00
czwartek, piątek – godz. 7.00–15.00

lub

Wydział Kompozycji, Dyrygentury,Teorii Muzyki i Muzykoterapii
tel.: 71 310 06 70
e-mail: mariola.kalinowska@amkl.edu.pl

Wydział Instrumentalny
tel.: 71 310 05 14 oraz tel.: 71 310 05 16
e-mail: anna.stelmach@amkl.edu.pl lub anna.gonerska@amkl.edu.p
l

Wydział Wokalny
tel.: 71 310 05 15
e-mail: katarzyna.schmidt@amkl.edu.pl

Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej
tel.: 71 310 05 12
e-mail: agnieszka.jakubiak@amkl.edu.pl

English Division
tel.: 71 310 06 70
e-mail: englishdivision@amkl.edu.pl

Studia podyplomowe
Na wydziale właściwym dla wybranego kierunku studiów podyplomowych