+48 71 310 05 12 info@amkl.edu.pl

Kompozycja

Kierunek – Kompozycja i teoria muzyki


1. Kompozycja – studia stacjonarne I stopnia (3-letnie)

SYLWETKA ABSOLWENTA 

Absolwent studiów I stopnia w specjalności kompozycja otrzymuje dyplom z tytułem zawodowym licencjata i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia i studia podyplomowe. Posiada kompetencje w szczególności do:

 • pracy artystycznej w dziedzinie twórczości kompozytorskiej (zwłaszcza kameralnej), aranżacji itp.,
 • tworzenia profili artystycznych festiwali, konkursów i innych imprez muzycznych,
 • działalności artystycznej w instytucjach kultury i mediach,
 • pracy doradczej w zakresie szeroko rozumianej kultury muzycznej,
 • prowadzenia działalności upowszechniającej sztukę muzyczną w instytucjach kultury,
 • animacji kultury muzycznej w społeczeństwie,
 • pracy dydaktycznej w szkolnictwie artystycznym (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych, zgodnych z wymaganiami określonymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uzyskiwanych przez równoległe kształcenie w Studium Pedagogicznym).

Ponadto dzięki systemowi przedmiotów fakultatywnych absolwent uzyskać może inne kompetencje, zgodnie z jego zainteresowaniami.

2. Kompozycja – studia stacjonarne II stopnia (2-letnie)

SYLWETKA ABSOLWENTA 

Absolwent studiów II stopnia w specjalności kompozycja otrzymuje dyplom z tytułem zawodowym magistra sztuki i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia III stopnia i studia podyplomowe. Posiada pełny zakres kompetencji, w szczególności do:

 • pracy artystycznej w dziedzinie szeroko pojętej twórczości muzycznej,
 • tworzenia profili artystycznych festiwali, konkursów i innych imprez muzycznych,
 • działalności artystycznej w instytucjach kultury i mediach,
 • pracy doradczej w zakresie szeroko rozumianej kultury muzycznej,
 • prowadzenia działalności upowszechniającej sztukę muzyczną w instytucjach kultury,
 • animacji kultury muzycznej w społeczeństwie,
 • pracy dydaktycznej w szkolnictwie artystycznym wszystkich stopni (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych, zgodnych z wymaganiami określonymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uzyskiwanych przez równoległe kształcenie w Studium Pedagogicznym).

Ponadto dzięki systemowi przedmiotów fakultatywnych absolwent uzyskać może inne kompetencje, zgodnie z jego zainteresowaniami.

Pytania dotyczące rekrutacji proszę kierować do:
Działu Nauczania i Spraw Studenckich
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Budynek B, pok. 001
poniedziałek, wtorek – godz. 7.00-15.00
czwartek, piątek – godz. 7.00-15.00
kontakt: info@amuz.wroc.pl
lub +48 71 310 05 00