+48 71 310 05 12 info@amkl.edu.pl

Muzykoterapia

Kierunek – Kompozycja i teoria muzyki

1. Muzykoterapia – studia stacjonarne I stopnia (3-letnie)

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów I stopnia w specjalności muzykoterapia otrzymuje dyplom z tytułem zawodowym licencjata i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia i studia podyplomowe. Posiada kwalifikacje w szczególności do:

  • pracy w zakresie wykorzystania terapeutycznego oddziaływania muzyki na procesy wspomagania leczenia, rehabilitacji i profilaktyki prozdrowotnej,
  • pracy w zespołach terapeutycznych i placówkach służby zdrowia,
  • prowadzenia działalności upowszechniającej kulturę muzyczną,
  • animacji kultury muzycznej w społeczeństwie.

Ponadto dzięki systemowi przedmiotów fakultatywnych absolwent uzyskać może inne kompetencje, zgodnie z jego zainteresowaniami.

Studia są przeznaczone dla osób legitymujących się świadectwem dojrzałości i posiadających wiedzę muzyczną na poziomie szkoły muzycznej I stopnia.
 

2. Muzykoterapia – studia stacjonarne II stopnia (2-letnie)

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów II stopnia w specjalności muzykoterapia otrzymuje dyplom z tytułem zawodowym magistra sztuki i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia III stopnia i studia podyplomowe. Posiada pełny zakres kwalifikacji, w szczególności do:

  • pracy w zakresie wykorzystania terapeutycznego oddziaływania muzyki na procesy wspomagania leczenia, rehabilitacji i profilaktyki prozdrowotnej,
  • pracy w zespołach terapeutycznych i placówkach służby zdrowia,
  • prowadzenia działalności naukowo-badawczej w szczególności w zakresie szeroko pojętego terapeutycznego oddziaływania muzyki,
  • prowadzenia działalności upowszechniającej kulturę muzyczną,
  • animacji kultury muzycznej w społeczeństwie.

Ponadto dzięki systemowi przedmiotów fakultatywnych absolwent uzyskać może inne kompetencje, zgodnie z jego zainteresowaniami.

Na studia przyjmowani są absolwenci z tytułem licencjata w zakresie muzykoterapii.

Pytania dotyczące rekrutacji proszę kierować do:
Działu Nauczania i Spraw Studenckich
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Budynek B, pok. 001
poniedziałek, wtorek – godz. 7.00-15.00
czwartek, piątek – godz. 7.00-15.00
kontakt: info@amkl.edu.pl
lub +48 71 310 05 00