Nie tylko opera…

Studenci Wydziału Wokalnego na co dzień biorą udział nie tylko w recitalach i koncertach, lecz również w pokazach scenicznych i estradowych. Obok nauczania przedmiotów muzycznych na kierunku wokalistyka, stanowiących podstawę procesu dydaktycznego, prowadzone są zajęcia związane z grą aktorską i ruchem scenicznym.

Spektakl „O obrotach sfer cielesnych” został zrealizowany w marcu 2020 roku i jest jednym z wielu pokazów scenicznych (dyplom z przedmiotu „Praca nad plastyką ciała”), który prezentuje inne niż wokalne umiejętności naszych utalentowanych studentów.