+48 71 310 05 12 info@amkl.edu.pl

Powitanie

Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci,

jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Zachęcam, by w poszukiwaniu inspiracji do wyboru miejsca studiów zechcieli Państwo poznać naszą wyjątkową Uczelnię, otwartą dla wszystkich, którym bliska jest muzyka, przede wszystkim jednak stwarzającą niezliczone możliwości rozwoju tym, którzy ze sztuką muzyczną wiążą swoją zawodową przyszłość. Przygotowaliśmy bowiem ofertę kształcenia z myślą o bardzo różnorodnych zainteresowaniach, a więc adresowaną do każdego z Państwa. Proponujemy nowoczesne formy kształcenia, w tym studia I i II stopnia w ponad trzydziestu zakresach, w ramach siedmiu kierunków, kształcenie w Szkole Doktorskiej oraz na studiach podyplomowych. Gorąco zachęcam do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami, które znajdą Państwo w niniejszym wydawnictwie. Każda prowadzona przez nas forma kształcenia otwiera szerokie perspektywy, których podstawą są trzy filary: znakomita kadra nauczycieli akademickich, atrakcyjne programy studiów oraz bardzo dobre warunki studiowania. Tę triadę uzupełnia nasze otwarcie na świat, a w jego ramach m.in. spotkania z mistrzami różnych specjalności zapraszanymi z Polski i z innych krajów, możliwość udziału w rozmaitych formach partnerskiej współpracy z uczelniami muzycznymi z całego kontynentu, czy wreszcie sposobność odbycia części studiów za granicą w ramach programu Erasmus Plus. 

Wybierając miejsce studiów, zapewne szukają Państwo jego znaków szczególnych. Naszym jest przede wszystkim dążenie do doskonałości w każdym aspekcie działania. Na pierwszym miejscu stawiamy jakość kształcenia, czyli stworzenie studentom możliwie najlepszych warunków do rozwoju. Dlatego stale monitorujemy i unowocześniamy system pracy, obejmujący nie tylko dydaktykę, ale także różnorodne działania artystyczne i naukowe, a nasze starania poddajemy weryfikacji niezależnych instytucji. Probierzem jakości naszych działań może być uzyskanie w roku 2020 Międzynarodowego Certyfikatu Akredytacji Instytucjonalnej MusiQuE – Music Quality Enhancement, który przyznano nam jako pierwszej i – jak dotąd – jedynej uczelni artystycznej w Polsce. Dysponujemy także Certyfikatami Doskonałości Kształcenia nadanymi przez Polską Komisję Akredytacyjną. Jednak najbardziej przekonującą miarą wartości naszej pracy są sukcesy wielu pokoleń studentów i absolwentów, występujących na najbardziej prestiżowych estradach Europy i świata, zdobywających laury znaczących konkursów międzynarodowych i znakomicie realizujących założone cele w muzycznej działalności. Atutem Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego jest także jej siedziba. Działamy w funkcjonalnym kampusie, na który składa się sześć budynków zapewniających zarówno nowocześnie wyposażone przestrzenie dla prowadzenia działalności dydaktycznej, artystycznej i naukowej, jak i przestrzenie do pracy własnej studentów, wreszcie strefy relaksu; mamy kilka sal koncertowych, studia nagrań z najnowocześniejszą aparaturą, a nawet miejsca, w których organizujemy koncerty plenerowe. Kampus Akademii usytuowany jest w centrum Wrocławia. Uczelnia żyje w pełnej symbiozie z miastem, a nasza bogata działalność artystyczna i naukowa harmonijnie wplata się w pejzaż jego kultury. Możliwość czerpania z bogactwa kulturalnego stolicy Dolnego Śląska, potencjału środowiska akademickiego i artystycznego Wrocławia, współpracy z Narodowym Forum Muzyki, Operą Wrocławską, szeregiem instytucji artystycznych i naukowych w kraju i za granicą, to kolejne ważne atuty kształcenia we wrocławskiej Akademii Muzycznej. Lata studiów we Wrocławiu, znanym jako Miasto Spotkań i Europejska Stolica Kultury 2016, mogą stać się przygodą życia każdego z Państwa. 

Drodzy Kandydaci,

każdy z Państwa u progu podjęcia studiów ma ogromny entuzjazm i wielki potencjał. Każdy z Państwa wiele już potrafi, ale przed każdym z Państwa fascynująca droga dalszego rozwoju artystycznego, intelektualnego i osobistego. Będziemy niezwykle radzi, mogąc Państwu w tej drodze towarzyszyć. Zapraszam bardzo serdecznie do rozpoczęcia studiów w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. 

W oczekiwaniu na nasze spotkanie, z akademickim pozdrowieniem, 

prof. dr hab. Krystian Kiełb
Rektor 
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu