+48 71 310 05 12 info@amkl.edu.pl

prof. Barbara Ewa Werner

Jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie, gdzie kształciła się w zakresie gry na skrzypcach oraz Akademii Muzycznej w Katowicach, w której odbyła studia wokalne. Ukończyła również Studium Akompaniamentu i Korepetycji Wokalnej w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Prowadzi bogatą działalność artystyczną – jako instrumentalistka lub wokalistka wzięła udział w ponad tysiącu koncertów. Kilkanaście lat pracowała jako skrzypaczka w orkiestrach symfonicznych i zespołach kameralnych (m.in. w Filharmonii Rzeszowskiej, Filharmonii Wrocławskiej, a także w zespołach Capella Cracoviensis i Complesso di Musica Antica). Współpracowała z Operą Wrocławską i Operą Śląską w Bytomiu. Koncertowała we wszystkich ośrodkach w kraju, a także za granicą (m.in. w  Bułgarii, Czechach, Francji, Holandii, Niemczech, Austrii, USA, Kanadzie, we Włoszech i na Węgrzech). Dokonała wielu nagrań telewizyjnych, filmowych, radiowych i płytowych. 

Od roku 1978 zatrudniona jest w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Pracuje również na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu. Tytuł profesora sztuk muzycznych uzyskała w 1998 roku. W ramach prac naukowych zajmuje się liryką wokalną polskich kompozytorów, ariami koncertowymi baroku i klasycyzmu, historią wokalistyki i pedagogiki wokalnej oraz metodyką nauczania śpiewu solowego. Opublikowała około 20 prac teoretycznych o tej tematyce. Sprawuje kierownictwo naukowe sympozjów i konferencji , dotyczących różnych zagadnień z zakresu wokalistyki, zajmuje się organizacją kursów i konkursów wokalnych. Jest członkiem-założycielem i sekretarzem Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu, prezesem Wrocławskiego Oddziału SPAM oraz członkiem-założycielem Towarzystwa Miłośników Muzyki Wokalnej im. Haliny Halskiej.