+48 71 310 05 12 info@amkl.edu.pl

prof. dr hab. Agata Młynarska-Klonowska

Edukację muzyczną rozpoczęła w Opolu od nauki gry na fortepianie. Jej pierwszą nauczycielką śpiewu była Gizela Posch, pod kierunkiem której ukończyła Państwową Średnią Szkołę Muzyczną we Wrocławiu. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu odbyła w klasie znakomitego pedagoga prof. Eugeniusza Sąsiadka, kończąc je w 1973 roku dyplomem z wyróżnieniem. Ma w dorobku wiele nagród uzyskanych na krajowych i międzynarodowych konkursach wokalnych, min. I nagrodę i Złoty Medal na Międzynarodowym Konkursie Śpiewaczym im. Francisco Viňas w Barcelonie (Hiszpania) w 1975 roku, I nagrodę na konkursie im Jana Kiepury w Krynicy, II nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Śpiewaczym w Łodzi. Była tez finalistką konkursu w s’Hertogenbosch w Holandii.

Już w trakcie studiów Agata Młynarska występowała w kraju i za granicą jako członkini-solistka Zespołu Muzyki Dawnej „Complesso di Musica Antica”, którego założycielem i kierownikiem był prof. Eugeniusz Sąsiadek, uczestnicząc w wielu znaczących polskich i zagranicznych festiwalach muzycznych.

We wrześniu 1974 roku zatrudniona została jako solistka Opery Wrocławskiej, a debiutowała na tej scenie rok wcześniej partią Sereny w operze „Porgy and Bess” Georga Gershwina. Współpracowała także z innymi polskimi teatrami operowymi, m.in. Teatrem Wielkim w Poznaniu, Operą Śląską w Bytomiu, Krakowską, Bydgoską, Łódzką i zagranicznymi, występując w wielu krajach Europy oraz na Kubie, w Kanadzie i USA. 

Nawiązała ścisłą współpracę z Agencją Artystyczną Gerhrds GmBH i Agencją Artystyczną „Pro Musica”, występując w największych salach koncertowych i scenach operowych Europy.

Ma w repertuarze około 40 pierwszoplanowych i tytułowych sopranowych partii operowych w najwybitniejszych dziełach tego gatunku, a także wiele partii operetkowych oraz oratoryjnych i kantatowych. We wrocławskiej Akademii Muzycznej Agata Młynarska zatrudniona była w latach 1975-1985. Po dwunastoletniej przerwie wróciła do pracy na uczelni (w 1997 roku), przechodząc wszystkie szczeble naukowe. 4 grudnia 2002 roku otrzymała tytuł profesora sztuk muzycznych. Za działalność artystyczną i pedagogiczną uhonorowana została wieloma nagrodami i odznaczeniami. Jest członkiem honorowego komitetu Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Moniuszki w Warszawie. Wielokrotny Juror w Ogólnopolskich Konkursach Wokalnych.

Członkini:

PSPŚ  / Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu;

TMMW im. H. Halskiej  / Towarzystwo Miłośników Muzyki Wokalnej im. Haliny Halskiej;

Towarzystwo Muzyczne im. Karola Szymanowskiego w Zakopanem.

Miarą sukcesów w pracy pedagogicznej są konkursowe osiągnięcia jej wychowanek: 

Bogusława Adamczewska:

1980 – II Nagroda Konkursu na wykonanie pieśni Stanisława Moniuszki przez studentów Wyższych Uczelni Muzycznych (Warszawa);

Anna Plewniak:

1980 – wyróżnienie w Konkursie na wykonanie pieśni Stanisława Moniuszki studentów Wyższych Uczelni Muzycznych (Warszawa);

Wioletta Chodowicz:

listopad 1999 – Nagroda specjalna na IV Międzyuczelnianym Konkursie Wykonawstwa Polskiej Pieśni Za najlepsze wykonanie pieśni zapomnianej (Warszawa),
maj 2000 – Wyróżnienie w kategorii operowej na VI Międzyuczelnianym Konkursie Wokalnym (Duszniki-Zdrój),
maj 2001 – I Nagroda i Nagroda specjalna za wykonanie pieśni Ignacego Jana Paderewskiego na IV Międzyuczelnianym Konkursie Słowiańskiej Muzyki w Katowicach,
wrzesień 2001 – Nagroda Fundacji Darclée na Międzynarodowym Konkursie Śpiewaczym im. Hariclea Darclee – Brăila (Rumunia),
maj 2002 – I Nagroda w kategorii operowej oraz Nagroda specjalna Fundacji Chopinowskich na Konkursie Wokalnym w Dusznikach-Zdroju,
maj 2004 – Finalistka V Międzynarodowego Konkursu Śpiewaczego im. Stanisława Moniuszki w Warszawie + Nagroda specjalna Towarzystwa Moniuszkowskiego za wykonanie arii „Halki”.

Aleksandra Buczek:

maj 2001 – Wyróżnienie na IV Międzyuczelnianym Konkursie Słowiańskiej Muzyki Wokalnej w Katowicach,
maj 2002 – Finalistka VII Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego w Dusznikach-Zdroju,
marzec 2003 – I Nagroda na II Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Haliny Halskiej  we Wrocławiu,
październik 2004 – III Nagroda w I Międzynarodowym Konkursie Im. Adama Didura w Bytomiu.

Monika Michaliszyn:

kwiecień 2001 – Wyróżnienie na I Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Haliny Halskiej we Wrocławiu,
listopad 2001 – Finalistka Międzyuczelnianego Konkursu Wykonawstwa Polskiej Pieśni Artystycznej w Warszawie.

Anna Jeruć:

maj 2002 – II nagroda w kategorii solistów III Konkursu Moniuszkowskiego w Białymstoku „Pieśń wieczorna”,
maj 2003 – III nagroda na VI Międzyuczelnianym Konkursie Słowiańskiej Muzyki Wokalnej w Katowicach.

Violetta Wysocka:

maj 2006 – Finalistka VIII Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego w Dusznikach -droju i Nagroda Specjalna – za wykonanie pieśni polskiej.

Magdalena Wachowska:                      

13-14.11.2009 – II Nagroda X Międzynarodowy Konkurs Moniuszkowski ,,Pieśń Wieczorna”  podczas IX Moniuszkowskiego Festiwalu Podlasie w  Białymstoku,
23-25.03.2010 – III Nagroda w XII Międzyuczelnianym Konkursie w kręgu Słowiańskiej Muzyki Wokalnej w Katowicach,
15.03.2010 – Wyróżnienie w I Akademickim Konkursie Interpretacji Pieśni we Wrocławiu,
21-25.04.2010 – II Nagroda w X Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym w Kategorii  Oratoryjno-Pieśniarskiej w Dusznikach-Zdroju,
10.11.2010 – Wyróżnienie i nagroda specjalna za wykonanie pieśni Stanisława Moniuszki na IX Międzyuczelnianym Konkursie Wykonawstwa Polskiej Pieśni Artystycznej im. Edmunda Kossowskiego w Warszawie. 

Marta Ligocka: 

15.03.2010 – Wyróżnienie w I Akademickim Konkursie Interpretacji Pieśni,
21-25.04.2010 – I Nagroda w X Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym, kategoria Oratoryjno-Pieśniarska (Duszniki-Zdrój).

Joanna  Zawartko-Kołodziej: 

13-14.11.2009 – III  Nagroda na X Międzynarodowym Konkursie Moniuszkowskim ,,Pieśń Wieczorna” podczas IX Moniuszkowskiego Festiwalu Podlasie w Białymstoku,
15.03.2010 – I  Nagroda na I Akademickim Konkursie Interpretacji Pieśni,
21-25.04.2010 – I Nagroda w X Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym Kategorii Operowej (Duszniki-Zdrój),
14-18.03.2011 – II Konkurs Wokalny im. Jana, Edwarda i Józefiny Reszków w Częstochowie:
– II Nagroda
– Nagroda Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu,
– Nagroda Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze,
– Nagroda Impressio Art. Management Bożeny Harasimowicz,
sierpień 2011 – III Ogólnopolski Konkurs Wokalny w ramach 3. Letniej Akademia Śpiewu (Sopot/Gdańsk):
– Grand Prix Prezydenta Miasta Sopot,
– Nagroda Główna Impressio Art.

Joanna Bortel:

2011 – Nagroda Specjalna ufundowana przez Jakuba Krzysztofa Wierzbickiego na XI Międzynarodowym Konkursie Moniuszkowskim Pieśń Wieczorna w Białymstoku.

Absolwentki jej klasy są również czołowymi solistkami teatrów operowych polskich:                  

Anna Plewniak – solistka Opery Krakowskiej,                                                                                  
Renata Dobosz – solistka Opery Śląskiej w Bytomiu, 
Aleksandra Buczek – była solistka Opery Wrocławskiej, występuje gościnnie w operach polskich jak i za granicą,
Wioletta Chodowicz –  była solistka Opery Wrocławskiej, obecnie solistka Opery Narodowej w Warszawie, jak i w wielu operach zagranicznych, laureatka „Paszportu Polityki”.