+48 71 310 05 12 info@amkl.edu.pl

prof. dr hab. Bogdan Makal


Bas-baryton. Śpiew solowy studiował w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i Wrocławiu, gdzie był stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki (dyplom z wyróżnieniem w klasie prof. Kazimierza Myrlaka).

Brał udział w kilkunastu konkursach organizowanych przez Akademię Muzyczną we Wrocławiu, Hochschule fur Musik Franz Liszt w Weimarze oraz Akademię Bachowską Helmuta Rillinga. Jest laureatem II nagrody oraz nagrody specjalnej za wykonanie pieśni Stanisława Moniuszki w Warszawie (1989), III nagrody specjalnej na Ogólnouczelnianym Konkursie Wykonawstwa Polskiej Pieśni Artystycznej (Warszawa – 1991), II nagrody i nagrody specjalnej za wykonanie utworów polskich na II Międzyuczelnianym Międzynarodowym Konkursie Wokalnym w Dusznikach-Zdroju (1992) i II nagrody oraz nagrody specjalnej Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku za najlepszą interpretację pieśni Edwarda Griega Jeg elsker dig w Ogólnopolskim Konkursie Griegowskim w Gdańsku (1993), nagrody dla solisty na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce. 

Odtwórca partii barytonowych i basowych w ponad 100 dziełach oratoryjnych. Uczestnik licznych festiwali w kraju i za granicą. Współpracował z teatrem operowym oraz dramatycznym. Dokonał wielu nagrań dla radia i telewizji w kraju, Czechach, Francji i USA, w tym płyty nagrodzone Grand Prix du Disque de l`Academie Charles Gros oraz Diapason d`Or.

Jest profesorem w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, prodziekanem Wydziału Wokalnego tejże uczelni, a także kierownikiem Wydziału Wokalnego w PSM II st. we Wrocławiu. Posiada liczną klasę laureatów krajowych i międzynarodowych konkursów wokalnych, a wielu absolwentów jest podporą scen operowych w kraju i za granicą. Za swoją działalność pedagogiczną i artystyczną otrzymał szereg nagród i dyplomów uznania, m.in. od dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej, Rektora Akademii Muzycznej we Wrocławiu, Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu. 

Jest laureatem Medalu Edukacji Narodowej oraz Dyplomu Wrocławskiej Kurii Metropolitalnej. Wykładowca i kierownik Zimowego Kursu Wokalnego w Dusznikach-Zdroju, juror krajowych i międzynarodowych konkursów wokalnych.