+48 71 310 05 12 info@amkl.edu.pl

prof. dr hab. Bogusława Orzechowska

Dyrygent, chórmistrz, pedagog.  

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie dyrygowania prof. Marii Oraczewskiej-Skorek oraz Studiów Chórmistrzowskich Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. 

W latach 1983-2005 była dyrygentem i kierownikiem chóru Teatru Muzycznego-Operetki Wrocławskiej. W tym czasie zrealizowała wiele spektakli baletowych, operowych, operetkowych oraz musicalowych. Znaczące tytuły to: Zemsta Nietoperza, Wiedeńska krew, Hrabia Luxemburg, Kraina uśmiechu, Student żebrak, Carmen, Uprowadzenie z seraju, Cabaret, Zorba, Sztukmistrz z Lublina, My Fair Lady, Hello Dolly, Skrzypek na dachu, Opera za trzy grosze. W latach 1982-1994 była dyrygentem Chóru Żeńskiego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od 1991 roku jest pracownikiem wrocławskiej Akademii Muzycznej. W 1995 roku uzyskała kwalifikacje I stopnia w zakresie prowadzenia zespołów wokalno-instrumentalnych i otrzymała mianowanie na stanowisko adiunkta. Jej absolwenci prowadzą samodzielną działalność zawodową w kraju i za granicą. W latach 1995-2005 była kierownikiem i dyrygentem Chóru Feichtinum Akademii Muzycznej we Wrocławiu, dokonując z nim niejednokrotnie prawykonań nowych utworów chóralnych. W 2005 roku na podstawie oceny dorobku artystycznego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej uzyskała w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie tytuł doktora habilitowanego sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej – dyrygentura.

W latach 1987-2009  współpracowała również z Zespołem Pieśni i Tańca Jedliniok (Wrocławski Uniwersytet Przyrodniczy), w 2007-2009 – Polską Orkiestrą Kameralną Sotto Voce oraz z Gliwickim Teatrem Muzycznym.

Od 2006 roku jest kierownikiem muzycznym i dyrygentem Reprezentacyjnego Dolnośląskiego Zespołu Pieśni i Tańca Wrocław.

Za działalność dyrygencką wielokrotnie została uhonorowana Nagrodą Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Rolniczej, Akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz odznaczona przez Ministra Kultury i Sztuki tytułem Zasłużony Działacz Kultury i przez Prezydenta RP – Złotym Krzyżem Zasługi.

W  2012 roku uzyskała tytuł  profesora sztuk muzycznych.