+48 71 310 05 12 info@amkl.edu.pl

Prof. dr hab. Mieczysław Gawroński

Dyrygent, pedagog, nauczyciel akademicki – pracę zawodową rozpoczął w 1966 roku w orkiestrze symfonicznej Filharmonii Wrocławskiej  jako muzyk-perkusista, studiując jednocześnie tę specjalność na Wydziale Instrumentalnym wrocławskiej PWSM, uzyskując dyplom w 1970 roku. W tym samym roku podjął studia dyrygenckie pod kierunkiem Tadeusza Strugały, zwieńczone dyplomem w 1975 roku. W latach 1974-1976 pracował jako kierownik muzyczny we Wrocławskim Teatrze Pantomimy kierowanym przez Henryka Tomaszewskiego. Do Filharmonii wrócił w 1976 na stanowisko muzyka-solisty i asystenta dyrygenta, a od 1980 do 1996 – II dyrygenta. W latach 1993-1998 pełnił funkcję dyrektora artystycznego Filharmonii Kaliskiej. Prowadził liczne koncerty w kraju i za granicą, także na znanych festiwalach muzycznych (Warszawska Jesień, Wratislavia Cantans, Chopinowski w Dusznikach-Zdroju, Muzyki Współczesnej we Wrocławiu i wielu innych).

Działalność pedagogiczną rozpoczął w 1971 jako nauczyciel perkusji w Szkole Muzycznej II st. w Wałbrzychu. W latach 1975-1993 związany był z Liceum Muzycznym we Wrocławiu jako nauczyciel perkusji i dyrygowania oraz dyrygent orkiestry symfonicznej i kameralnej. W roku 1990 zatrudniony został w Akademii Muzycznej we Wrocławiu na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii, prowadząc zajęcia z przedmiotów związanych z dyrygowaniem (m.in. czytanie partytur, propedeutyka dyrygowania, dyrygowanie na Wydz. IV). W 1993 uzyskał kwalifikacje I, a w 1995 – II stopnia w Akademii Muzycznej w Krakowie, co zaowocowało otwarciem prowadzonej do dziś klasy dyrygentury.  Równocześnie, w latach 1991-2004, kierował studencką orkiestrą symfoniczną.

W 1997 roku rozpoczął – trwającą do 2011 – współpracę z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Instytucie, (obecnie Wydziale) Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu (od 1999 na stanowisku profesora nadzw. tej Uczelni). Na obu uczelniach wypromował kilkudziesięciu magistrów sztuki (w Akademii Muzycznej ponad 10 dyrygentów), a w 2007 roku – doktora sztuki muzycznej w dziedzinie dyrygentury.

W 2010 roku z rąk Prezydenta RP odebrał tytuł profesora sztuk muzycznych.

Wielokrotnie recenzował dorobek artystyczny oraz rozprawy doktorskie i habilitacyjne w dziedzinie dyrygentury przeprowadzane w Akademiach Muzycznych w Krakowie i Poznaniu. Ponad 100 razy recenzował prace licencjackie i magisterskie na obu uczelniach. Pełnił lub pełni liczne funkcje (m.in. Senator Akademii Muzycznej, Przewodniczący Uczelnianej i Wydziałowej Komisji Wyborczej, członek uczelnianego i wydziałowego Kolegium Elektorskiego i in.). W latach 2011-2020 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii.

Za pracę pedagogiczną i artystyczną otrzymał wiele nagród, m.in. Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania III st., nagrodę Kuratorium Oświaty i Wychowania we Wrocławiu, nagrodę I st. Rektora  Akademii Muzycznej we Wrocławiu, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznakę Zasłużony Działacz Kultury i in.