+48 71 310 05 12 info@amkl.edu.pl

prof. dr hab. Monika Kolasa-Hladíková

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznej w Łodzi i studia podyplomowe w Hochschule für Musik Carl Maria von Weber w Dreźnie w klasie prof. Christiana Elßnera, jako stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki. Swoje umiejętności wokalne doskonaliła na kursach mistrzowskich Teresy Żylis-Gara.

 Po studiach przez dwa lata mieszkała w Czechach. Tam rozpoczęła pracę pedagogiczną w szkołach muzycznych w Libercu i Frýdlancie oraz działalność koncertową, w repertuarze oratoryjnym, w Czechach i Niemczech. Ma w swoim  repertuarze i wykonuje m.in. partie altowe w najważniejszych wielkich dziełach Johanna Sebastiana Bacha,  Giovanniego Battisty Pergolesiego, Antonio Vivaldiego, Wolfganga Amadeusa Mozarta. Brała udział w Kijowskim Festiwalu Musik Kiev Fest. W Polsce gościły ją Filharmonie Łódzka, Świętokrzyska i Lubelska, na Ukrainie filharmonie w Sumach, Winnicy i Charkowie. Występowała również w Teatrze Muzycznym w Lublinie oraz na wielu festiwalach muzyki kameralnej, sakralnej i organowej. Śpiewała w Polsce, Czechach, Niemczech, na Ukrainie, Litwie, w Maroko, Szwajcarii, Danii i USA. Od 1994 roku pracuje w Liceum Muzycznym w Łodzi. Przez kilka lat współpracowała  z Katedrą Kameralistyki  łódzkiej Akademii Muzycznej. W roku 2013, w Warszawie, uzyskała stopień doktora habilitowanego, a w 2021 tytuł profesora sztuk muzycznych. Była profesorem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, aktualnie prowadzi klasę śpiewu w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Propaguje muzykę czeską, nagrała z ukraińskim pianistą, Georgijem Kurkowem, płytę CD z pieśniami Antonina Dworzaka, Bohuslava Martinu i Leosza Janaczka. Jej dwie kolejne płyty CD, nagrane z pianistką Aleksandrą Nawe, zawierają pieśni Piotra Czajkowskiego, Antonina Dworzaka, Bohuslava Martinu, Leosza Janaczka, Ryszarda Straussa i Marka Minkowa. Dokonywała nagrań dla II programu Polskiego Radia, Radia Łódź, Radia Kielce, Radia Olsztyn oraz nagrań telewizyjnych w Polsce i na Ukrainie. Jej dorobek naukowy to wykłady na licznych konferencjach w Polsce, Czechach, USA, Danii, Szwecji, Holandii i na Ukrainie oraz liczne publikacje.

Była twórcą i przez dwa sezony Dyrektorem Artystycznym festiwalu „Dni Muzyki w Ostrowcu Świętokrzyskim” oraz jurorem Międzynarodowego Konkursu Muzyki Słowiańskiej Fortissimo w Charkowie na Ukrainie. Komponuje piosenki poetyckie i piosenki dla dzieci do własnych tekstów. Jej autorski program dla dzieci był wystawiany w Filharmoniach Łódzkiej i Świętokrzyskiej oraz w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie. Prowadzi w Polsce i w Czechach warsztaty wokalne, szkoli również wokalistów estradowych, dyrygentów chórów, nauczycieli i osoby pracujące głosem. W swojej pracy pedagogicznej i podczas licznych warsztatów wykorzystuje elementy pracy z ciałem, pomagające w rozwoju oraz rehabilitacji głosu. Jest wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu.