+48 71 310 05 12 info@amkl.edu.pl

prof. dr hab. Ryszard Żołędziewski

Saksofonista, pedagog, kompozytor i aranżer. Studia w zakresie gry na saksofonie klasycznym odbył w Konservatorium für Musik und Theater Bern, obecnie HKB-Hochschule der Künste Bern w Szwajcarii. Arkana gry saksofonowej poznawał pod kierunkiem tak wybitnych saksofonistów jak John-Edward Kelly (USA), Christian Roellinger (Francja), Iwan Roth i Marcus Weiss (Szwajcaria). Uczestniczył także w Jazz Master Class prowadzonych przez Jerry’ego Bergonzi (USA). Muzykę współczesną, jej artyzm oraz kunszt kompozytorski poznawał pod kierunkiem Henriego Pousseura (Belgia) oraz Ursa Petera Schneidera (Szwajcaria). W Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pod kierunkiem prof. Mieczysława Stachury, obronił tytuł doktora sztuki muzycznej oraz przeprowadził przewód habilitacyjny. Obecnie zatrudniony jest na stanowisku profesora uczelni. Ukończył ponadto Podyplomowe Studia Zarządzania Placówkami Oświaty i Kultury.

Z recitalami saksofonowymi i koncertami kameralnymi odbył liczne trasy koncertowe występując w wielu państwach europejskich, Ameryce Północnej i Azji. Jako solista koncertował z orkiestrami w Polsce oraz poza jej granicami: Amsterdam, Antwerpia, Charków, Kijów, Ryga, Toronto i Utrecht. Jako muzyk orkiestrowy współpracował z Filharmonią i Operą Wrocławską. Uczestniczył w nagraniach dla stacji radiowych i telewizyjnych w Polsce, Szwajcarii, na Łotwie i Ukrainie oraz nagraniach płyt CD. Zrealizował wiele prawykonań kompozycji współczesnych, a swoje utwory dedykowali mu artyści z Holandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski i USA. W swoim dorobku naukowym ma liczne podręczniki z zakresu dydaktyki saksofonowej, kompozycje, aranżacje oraz publikacje w języku polskim i angielskim.

Dr hab. Ryszard Żołędziewski, równolegle z działalnością artystyczną, rozwija działalność naukowo-dydaktyczną. Prowadzi klasę saksofonu oraz pełni funkcję Kierownika Katedry Instrumentów Dętych, Perkusji i Akordeonu oraz jest nauczycielem w OSM I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu. Prowadzi także kursy i lekcje mistrzowskie w Polsce i za granicą: Austria, Belgia, Białoruś, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Izrael, Litwa, Łotwa, Niemcy, Rosja, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja i Ukraina.

Jako propagator muzyki udziela się charytatywnie w Stowarzyszeniu Polskich Artystów Muzyków – Oddział we Wrocławiu, gdzie pełni funkcję przewodniczącego. Jest endorserem firm Henri Selmer Paris oraz D’Addario, a także twórcą i koordynatorem artystyczno-organizacyjnym cieszącego się niezmiennie dużą popularnością Europejskiego Forum Saksofonowego, które corocznie odbywa się we Wrocławiu.