+48 71 310 05 12 info@amkl.edu.pl

prof. dr hab. Zbigniew Czarnota

Od ponad 40 lat związany z Akademią Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, od początku swojej kariery naukowo-dydaktycznej, gdzie przeszedł wszystkie stopnie awansu zawodowego od stopnia asystenta stażysty. Tutaj też ukończył studia muzyczne w klasie altówki Prof. F. Bryły. Podyplomowo kształcił się na mistrzowskich studiach odbytych w Akademii Muzycznej im. F. Liszta w Budapeszcie w klasie P. Lucasa. Kształcił się też u Profesorów: Fiodora Drużynina i Kurta Lewina. Laureat I nagrody II Ogólnopolskiego Konkursu Altówkowego im. J. Rakowskiego w Poznaniu. Solista, kameralista i pedagog. Współpracował artystycznie z najlepszymi polskimi zespołami kameralnymi i symfonicznymi: Sinfonia Varsovia, Polish Chamber Orchestra, Menuhin Festival Orchestra, Capella Istropolitana, Sinfonia Helvetica. Był koncertmistrzem altówek znakomitych zespołów kameralnych  takich  jak: Polska Orkiestra Kameralna, Leopoldinum, Wratislavia. Z zespołami tymi dokonał wielu nagrań płytowych, radiowych i telewizyjnych jak i uczestniczył w najbardziej prestiżowych festiwalach muzycznych m. in. takich jak : Warszawska Jesień, Festiwal Klang Bogen w Wiedniu, Festiwal Mozartowski w Kopenhadze, Festiwal Muzyki Kameralnej w Łańcucie, Festiwal de Polenca na Majorce i  wielu innych, jak i koncertował w największych i najbardziej renomowanych salach koncertowych Europy: Filharmonii Narodowej, Filharmonii Berlińskiej, Filharmonii Monachijskiej i wielu innych. Zasiada w Jury najbardziej renomowanych konkursów Altówkowych w Polsce. Jest konsultantem CEA. Twórca i odpowiedzialny za kształt artystyczno-programowy Wrocławskiego Konkursu Młodych Altowiolistów. Jego absolwenci są koncertującymi artystami jak i pracownika  polskich uczelni muzycznych. Promotor i recenzent przewodów Doktorskich i Habilitacyjnych znakomitych polskich artystów altowiolistów. Posiada również laureatów nagród i konkursów ,wśród młodego pokolenia altowiolistów na szczeblu licealnym. Prowadził kursy, seminaria, daje wykłady metodyczne na sympozjach naukowych. Nauczyciel dyplomowany POSM I i II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu. Wielokrotnie nagradzany Nagrodami: Dyrektora Szkoły, nagrodami Ministerialnymi Dyrektora CEA, nagrodą Rektora Akademii Muzycznej we Wrocławiu za osiągnięcia i całokształt pracy naukowo-dydaktycznej.