+48 71 310 05 00 info@amkl.edu.pl

prof. Grzegorz Kurzyński

Kariera naukowa: studia pianistyczne – Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna we Wrocławiu (w klasie prof. Włodzimierza Obidowicza), (1972); Królewskie Konserwatorium w Brukseli (w klasie prof. Jean Claude Vanden-Eydena) (1984); podyplomowe studia mistrzowskie w Juilliard School of Music w Nowym Jorku w klasie prof. Josepha Kalichsteina i prof. Abbey Simona (1987). Tytuł naukowy prof. sztuk muzycznych (1992). Staże i współpraca zagraniczna: prywatne stypendium wybitnego pianisty amerykańskiego Malcolma Fragera, stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki Rządu Belgijskiego (1984) oraz Fundacji Barbary Piaseckiej-Johnson w Stanach Zjednoczonych (1986).  Kariera zawodowa: pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Muzycznej we Wrocławiu (od 1972), Akademii Muzycznej w Poznaniu (1996-2002). Pełnione funkcje: Akademia Muzyczna we Wrocławiu: kierownik Katedry Fortepianu (2001-2020); prorektor ds. naukowo-dydaktycznych (1999-2002). W latach 2002-2008 oraz 2016-2020 rektor tej uczelni.

Działalność artystyczna: solista i kameralista – koncerty w Polsce, Anglii, Belgii, Holandii, Niemczech, Szwajcarii, Rosji, Ukrainie, Luksemburgu, b. Czechosłowacji, Austrii, Stanach Zjednoczonych, Australii, Korei, Łotwie i we Włoszech. Nagrania płytowe, radiowe i telewizyjne. Juror krajowych i międzynarodowych konkursów pianistycznych; kursy mistrzowskie w Polsce, Holandii, Łotwie, Rumunii, Niemczech, Izraelu, Serbii, Islandii.

Inne: członek Rady Szkolnictwa Artystycznego w Ministerstwie Kultury (2002–2004); członek Komisji Akredytacyjnej – Proces Boloński – Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP); przewodniczący Akredytacyjnej Komisji Uczelni Artystycznych (AKUA); wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych (KRUA); ekspert do spraw tworzenia standardów na kierunkach instrumentalistyka oraz jazz i muzyka estradowa; członek Komisji Ekonomicznej KRASP; członek Zespołu do spraw opracowania procedury i kryteriów oceny dorobku naukowego przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego; członek Zespołu ds. Opracowania Modelu Awansu Naukowego w Polsce KRASP; członek zarządu sieci europejskich uczelni artystycznych Chain of Music and Dance (CHAIN); członek Polifonia Tuning Working Group w ramach Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC); członek Polifonia Accreditation Working Group w ramach Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC); AEC Tuning Counselor (europejski doradca procesu Tuning AEC); od 2010 roku członek 9-osobowej Rady Głównej Stowarzyszenia Europejskich Uczelni Muzycznych (Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen  – AEC, Council member); członek 5-osobowego Europejskiego Komitetu Akredytacyjnego Stowarzyszenia Europejskich Uczelni Muzycznych (AEC Accreditation Committee); ekspert w procedurach akredytacyjnych przeprowadzanych przez European University Association (EUA) i Association Européenne des Conservatoires; członek  Rady Głównej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; ekspert boloński nominowany przez Ministra MNiSW; przewodniczący zespołu MNiSW tworzącego Krajowe Ramy Kwalifikacji dla obszaru SZTUKA.