+48 71 310 05 12 info@amkl.edu.pl

prof. Mieczysław Stachura

Prowadzi klasę klarnetu i saksofonu w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Studia muzyczne ukończył w 1968 roku w klasie klarnetu prof. Pawła Roczka w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach. Jego wychowankowie są laureatami wielu konkursów krajowych i międzynarodowych, m.in. w Holandii, Włoszech, Francji i USA – w tym kilku pierwszych nagród. Prof. Mieczysław Stachura prowadzi kursy metodyczne, warsztaty muzyczne i klasy mistrzowskie w kraju i za granicą, często uczestniczy w pracach jury konkursów krajowych i międzynarodowych. 

Przez ponad 35 lat był solistą-klarnecistą i saksofonistą w orkiestrze Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu; w podobnym charakterze był zatrudniony równolegle w Orkiestrze Państwowej Opery we Wrocławiu przez okres dwudziestu lat. Występował z recitalami oraz jako solista z orkiestrą Państwowej Filharmonii we Wrocławiu, odbył wiele zagranicznych tournée, uczestniczył w nagraniach płytowych oraz muzyki dla Polskiego Radia i Telewizji, teatru i filmu.

W Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu piastował w latach 2002-2008 funkcję dziekana Wydziału Instrumentalnego, funkcję kierownika Katedry Kameralistyki, w latach 2002-2005 funkcję kierownika Zakładu Muzyki Jazzowej, przez wiele lat był kierownikiem Katedry Instrumentów Dętych, Perkusji i Akordeonu. W uznaniu zasług artystycznych i dydaktycznych został kilkakrotnie wyróżniony nagrodami i odznaczeniami państwowymi, w tym Złotym Krzyżem Zasługi. Jest ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej.