Rekrutacja dodatkowa

Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem JM Rektora oraz harmonogramem.

Dodatkowe terminy egzaminów wstępnych oraz terminy składania dokumentów w postępowaniach rekrutacyjnych na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2021/2022:

Kierunek studiówStudiaI stopnia stacjonarneStudiaII stopnia stacjonarneTermin składania dokumentów
Kompozycja i teoria muzyki– zakres:teoria muzykiEgzaminy przeprowadzone będą przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w trybie zdalnym)10.09.2021 r.15.07.-08.09.2021 r.
DyrygenturaEgzaminy przeprowadzone będą przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w trybie zdalnym)10.09.2021 r.10.09.2021 r.15.07.-08.09.2021 r.
Wokalistyka– zakres:śpiew historycznyEgzaminy przeprowadzone będą w siedzibie uczelni09.09.2021 r.15.07.-08.09.2021 r.
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej– wszystkie zakresyEgzaminy przeprowadzone będą w siedzibie uczelni10.09.2021 r.10.09.2021 r.15.07.-08.09.2021 r.
Muzyka KościelnaEgzaminy przeprowadzone będą w siedzibie uczelni10.09.2021 r.10.09.2021 r.

Dodatkowy termin egzaminów wstępnych oraz termin składania dokumentów w postepowaniu rekrutacyjnym na studia podyplomowe w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2021/2022:

Kierunek studiów podyplomowychTermin egzaminuTermin składania dokumentów
Podyplomowe Studia MuzykoterapiiEgzaminy przeprowadzone będą przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w trybie zdalnym)08.09.2021 r.15.07.-07.09.2021 r.

Dodatkowe ustalenia:

  1. termin otwarcia Internetowej Rejestracji Kandydatów na dzień 15 lipca 2021 r., godz. 9.00,
  2. termin zamknięcia Internetowej Rejestracji Kandydatów:
  • na dzień 8 września 2021 r., godz. 15.00 – dla kierunków studiów: kompozycja i teoria muzyki, dyrygentura, wokalistyka, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, muzyka kościelna,
  • na dzień 7 września 2021 r., godz. 15.00. – dla Podyplomowych Studiów Muzykoterapii.