Rozpoczęły się egzaminy wstępne do wrocławskiej Akademii Muzycznej

#BrzmiDobrze

Do egzaminów na studia stacjonarne (dzienne) na czterech wydziałach wrocławskiej Akademii Muzycznej przystąpi 582 zarejestrowanych kandydatów. Egzaminy wstępne przeprowadzane będą w trybie hybrydowym – jedynie Wydział Wokalny i Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej przeprowadzą egzaminy w siedzibie uczelni przed kilkuosobowymi komisjami.

Na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii oraz na Wydziale Instrumentalnym, na który zdawać będzie 366 młodych instrumentalistów, egzaminy będą przeprowadzane w formie zdalnej, a kandydaci na studia wykonawcze oceniani będą na podstawie przesłanych nagrań.

Rok akademicki 2021/2022 przyniesie wiele nowości zarówno w działalności dydaktycznej, jak i w samej siedzibie wrocławskiej uczelni muzycznej. Ruszą nowe zakresy kształcenia na kierunku jazz i muzyka estradowa, w tym wokalistyka jazzowa, organy Hammonda oraz kompozycja i aranżacja jazzowa. W październiku do użytku oddane zostanie Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów – zrewitalizowany kompleks pomieszczeń obejmujący m.in. gabinety dziekanów.