+48 71 310 05 12 info@amkl.edu.pl

Wokalistyka

Wydział Wokalny

WYDZIAŁ WOKALNY

Studia stacjonarne I stopnia (3-letnie)

Kierunek Wokalistyka

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów I stopnia na kierunku wokalistyka otrzymuje dyplom z tytułem zawodowym licencjata i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia i studia podyplomowe. Posiada kwalifikacje w szczególności do:

 • prowadzenia działalności artysty muzyka, członka zespołów wykonawczych jako: wokalista, członek ansambli wokalnych w projektach koncertowych (kameralnych, oratoryjnych, operowych), również w charakterze solisty śpiewaka
 • prowadzenia działalności upowszechniającej muzykę w instytucjach kultury,
 • animacji kultury muzycznej w społeczeństwie.
 • dzięki systemowi przedmiotów fakultatywnych może uzyskać inne kompetencje, zgodnie z jego zainteresowaniami.

Studia I stopnia mogą być prowadzone w formie niestacjonarnej English Division.

Studia stacjonarne II stopnia (2-letnie)  

Kierunek Wokalistyka – zakresy:

 • wokalno – aktorski
 • pieśniarsko – oratoryjny
 • śpiew historyczny

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów II stopnia na kierunku wokalistyka otrzymuje dyplom z tytułem zawodowym magistra sztuki i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe oraz III stopnia w Szkole Doktorskiej. Posiada pełny zakres kwalifikacji, w szczególności do:

 • prowadzenia twórczej działalności artysty muzyka, członka zespołów wykonawczych jako: wokalista, solista śpiewak w projektach koncertowych (kameralnych, oratoryjnych, operowych), również jako członek ansambli wokalnych,
 • samodzielnej działalności artystycznej,
 • prowadzenia działalności upowszechniającej muzykę w instytucjach kultury,
 • animacji kultury muzycznej w społeczeństwie,
 • pracy dydaktycznej w szkolnictwie artystycznym (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych, zgodnych z wymaganiami określonymi właściwymi przepisami, a uzyskiwanych przez równoległe kształcenie w Studium Pedagogicznym).
 • dzięki systemowi przedmiotów fakultatywnych może uzyskać inne kompetencje, zgodnie z jego zainteresowaniami.
Pytania dotyczące rekrutacji proszę kierować do:
Działu Nauczania i Spraw Studenckich
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Budynek B, pok. 001
poniedziałek, wtorek – godz. 7.00-15.00
czwartek, piątek – godz. 7.00-15.00
kontakt: info@amkl.edu.pl
lub +48 71 310 05 00